Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG R552

TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG R552
Tẩy rửa các chất dầu,mở,bùn đất và nhựa đường bám vào xe
Cũng có thể tẩy rửa sơn phủ gầm bám vào xe.
Cách dùng:Xịt trực tiếp vào vị trí cần tẩy,đợi thẩm thấu sau đó lau lại bằng khăn hoặc nước.
Mã hàng: 6100 1690-300 ml