Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

TẨY RỬA MẠCH ĐIỆN TỬ R570

TẨY RỬA MẠCH ĐIỆN TỬ R570.
Loại bỏ mỡ bám,nhựa thông,dơ và bụi bẩn từ các bản mạch điện tử
Thích hợp cho loại bỏ bằng tay nhựa thông bằng luồng renden Flussmitteln
Có thể sử dụng cho tất cả các điểm tiếp xúc,như công tắc,rờ le,bộ phân phối,bộ đánh lửa và các bộ phận phát lửa,máy móc bằng điện,radio và TV...
Được cung cấp với chổi để làm sạch bụi bẩn cứng đầu.
Mã hàng:6710 0880 chất tẩy rửa mạch điện tử 400 ml