Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

SON ONG PO FORCH

SƠN ỐNG PÔ CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO FORCH
Đây là sơn chịu nhiệt độ cao cho ống pô.
Trong quá trình oto hoạt động thì nhiệt độ của ông pô lên rất cao.Trải qua một quá trình hoạt động bề mặt ống pô sẽ bị lủng do nhiệt độ cao và bị oxy hóa theo thời gian.
L230 là hóa chất khắc phục tình trạng trên,giúp ống pô không bị oxy hóa và chống lủng ống pô.Chịu nhiệt độ hơn 900độC.
Có hai màu đen và xám.