Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

PHỤ GIA SÚC BÉC XĂNG

PHỤ GIA SÚC BÉC XĂNG
Loại bỏ cặn bẩn trong toàn bộ hệ thống nhiên liệu từ bồn chứa và buồng đốt.
Duy trì hiệu suất van PVC.
Bôi trơn và bảo vệ diện tích xi lanh.
Dung lượng chai dùng pha khoảng 80 lít xăng.
Mã hàng: 6750 7006 chai 300ml