Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Cần gạt nước các loại

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Keo dán bộ phận góp xả
    Mã hàng           Tên SP
 3055 116 12 Cần gạt nước 12 inch
 3055 116 14  Cần gạt nước 14 inch
 3055 116 16  Cần gạt nước 16 inch
 3055 116 17  Cần gạt nước 17 inch
 3055 116 18  Cần gạt nước 18 inch
 3055 116 19 Cần gạt nước 19 inch
 3055 116 20  Cần gạt nước 20 inch
 3055 116 21 Cần gạt nước 21 inch
 3055 116 22  Cần gạt nước 22 inch
 3055 116 24  Cần gạt nước 24 inch
 3055 116 26 Cần gạt nước 26 inch
 3055 116 28 Cần gạt nước 28 inch
 3055 116 120  Lưỡi cao su 12 inch
 3055 116 140  Lưỡi cao su 14 inch
 3055 116 160  Lưỡi cao su 16 inch
 3055 116 170  Lưỡi cao su 17 inch
 3055 116 180  Lưỡi cao su 18 inch
 3055 116 190  Lưỡi cao su 19 inch
 3055 116 200  Lưỡi cao su 20 inch
 3055 116 210  Lưỡi cao su 21 inch
 3055 116 220  Lưỡi cao su 22 inch
 3055 116 240 Lưỡi cao su 24 inch
 3055 116 260  Lưỡi cao su 26 inch
 3055 116 280 Lưỡi cao su 28 inch
Giá: Liên hệ
Giới thiệu sản phẩm:
"'-Cần và lưỡi gạt nước với 2/3 thành phần là than chì
-Gạt sạch và không để lại lớp màng
-Lưỡi cao su có lớp bảo vệ chống trầy kính
-Gạt êm, không có tiếng rít, chống chai, chịu nhiệt
-Mang lại sự an toàn và tầm nhìn tối đa cho xe "