Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Bóng đèn các loại

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bóng đèn các loại
Đơn vị tính: Cái
      Mã hàng           Tên Sp
3801 1111 11 Bóng đèn H1 12V 55w Clear
3802 1121 11 Bóng đèn H3 12V 55W Clear
3801 1101 11 Bóng đèn H4 12V 60/55w Clear
3801 1117 11 Bóng đèn H7 12V 55w Clear
3801 1189 11 Bóng đèn H11 12v 55w 
3801 1321 11 Bóng đèn dừng 12V 21w Clear
                  (1 Tim)
3801 1341 11 Bóng đèn dừng 12V 21/5w Clear (2 Tim)
Giá: Liên hệ
Giới thiệu sản phẩm:
"Bầu đèn làm bằng thuỷ tinh có khả năng chịu nhiệt rất cao, bên trong chứa khí halogen (thành phần chính là khí argon và nitơ) và một sợi dây tóc bằng vonfram. Bóng đèn lấy điện năng của ô tô và đốt nóng sợi dây tóc đến khoảng 2.500 độ C, còn sợi dây tóc khi nóng đỏ lên sẽ phát sáng "